CORONA

CORONA

EU 10/2011 KAT. A,B,C,D1

Kunststoff-Wasserschlauch

Transparenter, nicht verstaerkter Kunststoff-Wasserschlauch fur vielseitigen Gebrauch. Produziert aus phthalatenfreiem, Weich-PVC in Lebensmittelqualität.

DeckePVC
SeelePVC
Farbe DeckeTransparent
Farbe SeeleTransparent
Norm EU 10/2011 A,B,C,D1
Rufen Sie mich an

Wir bemühen uns, Sie innerhalb von 2 Stunden zu kontaktieren!
Art. Nr. I.D. mm A.D. mm B.D. Bar P.D. Bar Vakuum % Temp. B.R. mm Länge mtr. Gewicht gr/mtr
10001 2 4 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 12
10002 3 5 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 15
10003 3 6 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 26
10004 4 6 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 19
10005 4 7 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 32
10007 5 7 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 23
10008 5 8 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 37
10011 6 8 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 27
10012 6 9 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 43
10080 6 10 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 62
10016 7 10 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 49
10017 8 10 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 35
10018 8 11 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 55
10020 8 12 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 77
10023 9 13 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 84
10024 10 13 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 66
10025 10 14 0 0 -20 - +60 ⁰C 100 92
10027 12 16 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 107
10029 13 19 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 184
10030 14 18 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 123
10031 15 19 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 130
10034 16 20 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 138
10038 18 23 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 196
10040 19 24 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 206
10045 20 25 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 212
10046 20 26 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 260
10047 22 28 0 0 -20 - +60 ⁰C 50 282
10049 25 31 0 0 -20 - +60 ⁰C 25 318
10051 25 33 0 0 -20 - +60 ⁰C 25 436
10056 30 38 0 0 -20 - +60 ⁰C 25 514
Art. Nr. 10001
I.D. mm2
A.D. mm4
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr12
Art. Nr. 10002
I.D. mm3
A.D. mm5
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr15
Art. Nr. 10003
I.D. mm3
A.D. mm6
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr26
Art. Nr. 10004
I.D. mm4
A.D. mm6
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr19
Art. Nr. 10005
I.D. mm4
A.D. mm7
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr32
Art. Nr. 10007
I.D. mm5
A.D. mm7
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr23
Art. Nr. 10008
I.D. mm5
A.D. mm8
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr37
Art. Nr. 10011
I.D. mm6
A.D. mm8
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr27
Art. Nr. 10012
I.D. mm6
A.D. mm9
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr43
Art. Nr. 10080
I.D. mm6
A.D. mm10
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr62
Art. Nr. 10016
I.D. mm7
A.D. mm10
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr49
Art. Nr. 10017
I.D. mm8
A.D. mm10
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr35
Art. Nr. 10018
I.D. mm8
A.D. mm11
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr55
Art. Nr. 10020
I.D. mm8
A.D. mm12
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr77
Art. Nr. 10023
I.D. mm9
A.D. mm13
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr84
Art. Nr. 10024
I.D. mm10
A.D. mm13
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr66
Art. Nr. 10025
I.D. mm10
A.D. mm14
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.100
Gewicht gr/mtr92
Art. Nr. 10027
I.D. mm12
A.D. mm16
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr107
Art. Nr. 10029
I.D. mm13
A.D. mm19
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr184
Art. Nr. 10030
I.D. mm14
A.D. mm18
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr123
Art. Nr. 10031
I.D. mm15
A.D. mm19
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr130
Art. Nr. 10034
I.D. mm16
A.D. mm20
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr138
Art. Nr. 10038
I.D. mm18
A.D. mm23
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr196
Art. Nr. 10040
I.D. mm19
A.D. mm24
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr206
Art. Nr. 10045
I.D. mm20
A.D. mm25
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr212
Art. Nr. 10046
I.D. mm20
A.D. mm26
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr260
Art. Nr. 10047
I.D. mm22
A.D. mm28
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.50
Gewicht gr/mtr282
Art. Nr. 10049
I.D. mm25
A.D. mm31
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.25
Gewicht gr/mtr318
Art. Nr. 10051
I.D. mm25
A.D. mm33
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.25
Gewicht gr/mtr436
Art. Nr. 10056
I.D. mm30
A.D. mm38
B.D. Bar0.00
P.D. Bar0
Vakuum %
Temp.-20 - +60 ⁰C
B.R. mm
Länge mtr.25
Gewicht gr/mtr514